Amacımız din, dil, ırk vb. farklılıkları çatışma sebebi değil, bu farklılıkları mümkün mertebe birer zenginlik olarak kabul etmektir. 4. Kısadan Hisse Kısa Film yarışmamızın amacı bu farklılıkların zenginliğini ortaya koyan kısa filmlerin çekilmesidir.


1.     Yarışmaya kurmaca, belgesel ya da animasyon (canlandırma) türündeki filmler başvurabilir. Yarışmaya katılan tüm filmler aynı kategoride değerlendirilecektir. Yarışmanın yapılabilmesi için toplamda en az 15 filmin başvuru yapmış olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşılamazsa yarışma açılmaz.                                                        

2.     Kısa film yarışmasına 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir.                                                                                                                                                    

3.     Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından tüm yapımcı ve yönetmenler katılabilir.                                                

4.     Yarışmaya, süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilir fakat her film için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.                                                                                                                

5.     Yarışmaya 1 Ocak 2015 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha once ulusal ya da uluslararası başka festivallere/yarışmalara katılmış olmak “4.Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması”na katılmaya engel değildir.                                                                                                                                                                 

6.     Yarışmanın tek bir dili yoktur. Ancak filmler yarışmaya Türkçe altyazıyla katılabilirler.              

7.     Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışmanın web sayfasındaki (www.kisadanhisse.org) başvuru formunu ve yarışmanın sözleşmesinin çıktısını alıp doldurarak ve ıslak imza ile en geç 8 Mart 2019 tarihine kadar filmi ve aşağıda belirtilen materyalleri aşağıdaki belirtilmiş olan adrese ulaştırmalıdır.

Başvurunun tamamlanması için imzalı başvuru formu ve sözleşmenin dışında istenen materyaller:

1.     Filmin 720p ya da 1080p HD “.mp4”, “.mov”, “.avi” ya da “.mpg” formatındaki çıktısı.

2.     Filmden en az 2 adet fotoğraf (300 dpi, jpeg formatında ve en az 1920×1080 piksel boyutlarında)

3.     Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi)

4.     Filmin fragmanı (Varsa)

5.     Filmin Afişi (Varsa). Bütün materyaller aynı DVD’ye basılmalı ve 2 kopya halinde gönderilmelidir.

Genç Öncüler Derneği

İskender Paşa, İskenderpaşa Mah. Yeşiltekke Sokak, 34080 Fatih/İstanbul, Türkiye

1.     İstenen materyaller eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacaktır.                                                                                                                                                

2.     Kopyaların her birinin üzerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmalıdır.                 

3.      4.Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’nde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.                                                                                                                

4.     Başvuru şartlarını yerine getirmeyerek yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyası sahiplerine iade edilmeyecek, yarışma arşivinde saklanacaktır. Yarışmaya katılanlar bu kopyalarla ilgili herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.                                                                     

5.     Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.                   

6.     4.Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilebilir.                                                                                                  

7.      4.Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’nin, yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.Birincilik ödülü için: 10.000 TL

İkincilik ödülü için: 7.000 TL

Üçüncülük ödülü için: 4.000 TL

Jüri Özel ödülü için: 2.000TL

Genç Öncüler Özel ödülü için : 2.000 TL

5 Adet Mansiyon: 1000'er TL


Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi, Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’ne aittir. Yarışmaya katılan filmlerin yasal sahipleri bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını elinde tutar.

 

Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri Başvuru Formu’nu imzalayarak, Yarışma Yönetmeliği’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve Başvuru Formu’nda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

YARIŞMADAN FOTOĞRAFLAR